+420 602 253 843

NLP – neurolingvistické programování

Realizujte jakoukoliv změnu, zlepšete komunikaci a práci s lidmi a sami se sebou.
Psychoterapeutická metoda používaná i k výcviku manažerů a profesionálů, kteří potřebují zlepšit své komunikační schopnosti s lidmi. Umožňuje nám nalézt cíle a motivace, změnit to, co nechceme, zbavit se zažitých nefunkčních stereotypů.
Svět vnímáme smysly. V naší mysli si vytváříme jakési vnitřní mapy pomocí obrazů, zvuků a pocitů. Tyto mapy předcházejí řeči (i vnitřní) a následné aktivitě. Vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno pomocí jazyka. To, jak zpracováváme situace, je naprogramováno vzorci a naším jazykovým zhodnocením vnímané situace.
NLP pracuje s plně vědomou komunikací a vizualizací, vsedě či vestoje za určitého pohybu, kdy terapeut provází klienta celým procesem. Využívá např. přerámování, kotvení myšlenek na tělesné a pohybové stimuly, vylaďování na klientovy pocity, práci s očními pohyby. Přeprogramování pomocí NLP probíhá na úrovni naší mysli se zapojením všech smyslů (cítění, zrak, sluch, hmat, čich) za pomoci vizualizace a vědomého používání jazyka.
Techniky NLP lze s výhodou zapojit do jakékoli jiné terapie, jsou hravé a funkční.
map-markerenvelopephone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram